Tra cứu hồ sơ qua mã vạch
Hướng dẫn: Đưa mã vạch của hồ sơ qua máy đọc mã vạch để lấy mã hồ sơ, mã hồ sơ sẽ được nạp vào ô Mã hồ sơ hoặc nhập mã hồ sơ bằng bàn phím vào ô Mã hồ sơ. Sau đó bấm nút Tìm hồ sơ.
Mã hồ sơ:
 Tìm hồ sơ  Trở về