Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Lĩnh vực: Đất đai thuộc thẩm quyền VP ĐKĐĐ Tam Kỳ
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (bản chính)
2/ Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất
3/ Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
4/ Hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất
5/ Hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
6/ Văn bản từ chối Quyền sử dụng đất
7/ Văn bản từ chối Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
8/ Văn bản nhận Quyền sử dụng đất
9/ Văn bản nhận Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
10/ Văn bản phân chia thừa kế Quyền sử dụng đất
11/ Văn bản phân chia thừa kế Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
12/ Giấy cam đoan xác nhận các đồng thừa kế
13/ Biên lai nộp thuế nhà đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 3
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Chi cục thuế 3
4 Chi cục thuế Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2
5 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bộ phận TN&TKQ 2