Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp đổi GCN QSDĐ
Lĩnh vực: Đất đai thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên & Môi trường
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp GCN QSD Đ, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
2/ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (bản chính)
3/ Các giấy tờ khác
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp đổi GCN QSDĐ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 7
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Sở Tài Nguyên Môi Trường 3
4 Sở Tài Nguyên Môi Trường Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1
5 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bộ phận TN&TKQ 1