Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận QSDĐ
Lĩnh vực: Đất đai thuộc thẩm quyền UBND TP Tam Kỳ
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp GCN QSDĐ, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
2/ Biên bản kiểm tra hồ sơ
3/ Phiếu ý kiến của khu dân cư
4/ Công văn xác nhận quy hoạch
5/ Giấy chuyển nhượng viết tay
6/ Biên lai nộp thuế nhà đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy chứng nhận QSDĐ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 10
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 5
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 3
6 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bộ phận TN&TKQ 1