Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân (toàn bộ thửa đất)
Lĩnh vực: Đất đai thuộc thẩm quyền UBND TP Tam Kỳ
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Trích đo địa chính thửa đất
2/ Đơn đề nghị đăng ký biến động về QSDĐ và quyền SH nhà ở và TS gắn liền với đất
3/ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (bản chính)
4/ Công văn xác nhận quy hoạch
5/ Trích lục bản đồ thửa đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân (toàn bộ thửa đất) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 10
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 5
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 3
6 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bộ phận TN&TKQ 1