Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 01 ngày. Cơ quan có trách nhiệm xử lý hồ sơ: Phòng TC- KH. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể (theo mẫu)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 1
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1