Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể: (thời gian và lệ phí như cấp mới)
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Cấp lại Giấy CNĐKKD trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác.
Hồ sơ kèm theo
1/ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2/ Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doa
3/ Bản sao có công chứng Giấy CMND
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể: (thời gian và lệ phí như cấp mới) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 3
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1