Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện chuyển mục đích đất (phải xin phép)
Lĩnh vực: Đất đai thuộc thẩm quyền UBND TP Tam Kỳ
Số ngày xử lý: 7
Phòng ban xử lý: Văn phòng HĐND và UBND
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện chuyển mục đích đất (phải xin phép) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 6
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 1