Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại giấy CN quyền SD đất do mất (ban hành quyết định)
Lĩnh vực: Đất đai thuộc thẩm quyền UBND TP Tam Kỳ
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Văn phòng HĐND và UBND
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại giấy CN quyền SD đất do mất (ban hành quyết định) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 7
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 2
5 Ủy ban nhân dân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1
6 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bộ phận TN&TKQ 1