Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá)
Lĩnh vực: Đất đai thuộc thẩm quyền UBND TP Tam Kỳ
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin giao đất
2/ Thông báo bố trí đất tái định cư hoặc Quyết định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư
3/ Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (bản sao chứng thực)
4/ Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao chứng thực)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chủ đầu tư 2
3 Chủ đầu tư Bộ phận TN&TKQ 1
4 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 3
5 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 2
6 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 1
7 Ủy ban nhân dân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1
8 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bộ phận TN&TKQ 1