Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (trúng đấu giá)
Lĩnh vực: Đất đai thuộc thẩm quyền UBND TP Tam Kỳ
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao chứng thực)
2/ Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (bản sao chứng thực)
3/ Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (bản sao chứng thực)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (trúng đấu giá) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chủ đầu tư 2
3 Chủ đầu tư Bộ phận TN&TKQ 1
4 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 3
5 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
6 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 2
7 Ủy ban nhân dân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1
8 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bộ phận TN&TKQ 1