Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Trợ cấp xã hội hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội khi đối tượng thay đổi nơi cư trú (dành cho đối tượng chuyển hưởng trợ cấp đi nơi khác hoặc tiếp nhận đối tượng hưởng trợ cấp từ nơi khác chuyển đến)
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Số ngày xử lý: 6
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này