Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (nhà ở khu dân cư)
Lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở
Số ngày xử lý: 11
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
2/ Biên lai nộp thuế nhà đất đến thời điểm xin phép xây dựng (01 bản sao không chứng thực)
3/ Bản sao chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất (02 bộ)
4/ Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình đối với nhà ở riêng lẻ (03 bộ trên khổ giấy A3)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (nhà ở khu dân cư) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 6
3 Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân 2
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1