Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp đổi bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Lĩnh vực: Đất đai thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên & Môi trường
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2/ Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 8, 9 của Nghị định 88/2009/NĐ-CP (bản sao chứng thực)
3/ Sơ đồ nhà, đất (bản chính) là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng có xác nhận của phòng Quản lý đô thị thành phố
4/ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật (nếu có)
5/ Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp đổi bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 12
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Sở Tài Nguyên Môi Trường 7
4 Sở Tài Nguyên Môi Trường Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1
5 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bộ phận TN&TKQ 1