Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp đổi do: tách thửa, hợp thửa
Lĩnh vực: Đất đai thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên & Môi trường
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin hợp/tách thửa đất
2/ Giấy chứng nhận thửa đất đã cấp (bản chính)
3/ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật (nếu có)
4/ Giấy xác nhận quy hoạch; Trích đo địa chính thửa đất (đối với trường hợp tách thửa)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp đổi do: tách thửa, hợp thửa như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 12
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Sở Tài Nguyên Môi Trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2
6 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bộ phận TN&TKQ 1