Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giao đất
Lĩnh vực: Chuyển thông tin thuế
Số ngày xử lý: 6
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Giao đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ Chi cục thuế 3
2 Chi cục thuế Bộ phận TN&TKQ 1