Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp GPXD trạm BTS
Lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Văn bản thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động của cơ quan có t
2/ Đơn xin cấp GPXD trạm BTS (loại II) (theo mẫu phụ lục VII) (03 đơn); [XD458.doc]
3/ Hợp đồng thuê đặt trạm với chủ công trình (03 bộ sao chứng thực);
4/ Hồ sơ thiết kế - dự toán xây dựng công trình được duyệt (03 bộ).
5/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, QSD đất hoặc Giấy chứng n
6/ Văn bản cam kết chịu trách nhiệm về các thiệt hại do trạm BTS gây ra trong quá trình đầu tư xây dựng
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này