Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy phép sửa chữa công trình, nhà ở
Lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin sửa chữa công trình, nhà ở có xác nhận của UBND xã, phường (nơi có đất) [XD445.doc]
2/ Đơn cam kết có xác nhận của chính quyền địa phương nơi có đất [XD446.doc]
3/ Biên lai nộp thuế xây dựng cơ bản tư nhân (01 bản sao công chứng)
4/ Bản sao chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất (02 bộ)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa công trình, nhà ở như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
2 Bộ phận TN&TKQ 1
3 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 12
4 Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân 2
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận văn thư 1
6 Bộ phận văn thư Bộ phận TN&TKQ 1