Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở mới
Lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng có xác nhận của UBND xã, phường (nơi có đất) [XD439.doc]
2/ Cam kết có xác nhận của chính quyền địa phương nơi có đất (01 bản). [XD440.doc]
3/ Biên lai nộp thuế xây dựng cơ bản tư nhân (01 bản sao chứng thực hoặc tờ khai nộp thuế tại Chi cục t
4/ Biên lai nộp thuế nhà đất đến thời điểm xin phép xây dựng (01 bản sao không chứng thực).
5/ Bản sao chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất (02 bộ)
6/ Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình đối với nhà ở riêng lẻ (03 bộ trên khổ giấy A3)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở mới như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
2 Bộ phận TN&TKQ 1
3 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 10
4 Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân 2
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận văn thư 1
6 Bộ phận văn thư Bộ phận TN&TKQ 1